THỜI TRANG HÀN QUỐC
Shop: 27 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT BÁN SỈ: 0986.09.25.25 - ĐT BÁN LẺ: 0944.619.000
Email: havixinh@gmail.com

Váy tiệc HA46177

Giá sản phẩm: 3,356,000 VNĐ

Váy tiệc HA46361

Giá sản phẩm: 2,516,000 VNĐ

Váy tiệc HA46339

Giá sản phẩm: 2,852,000 VNĐ

Váy tiệc HA46345

Giá sản phẩm: 3,146,000 VNĐ

Váy tiệc HA46185

Giá sản phẩm: 3,230,000 VNĐ

Váy Liền Thân

Jumpsuit DI20613

Giá sản phẩm: 2,694,500 VNĐ

Váy liền thân OF74892

Giá sản phẩm: 5,330,000 VNĐ

Bộ áo quần DI23341

Giá sản phẩm: 1,337,900 VNĐ

Váy liền thân RF1236

Giá sản phẩm: 2,364,800 VNĐ

Đồ bơi DI23363

Giá sản phẩm: 1,337,900 VNĐ

Áo Vest

Áo vest DI20510

Giá sản phẩm: 2,455,100 VNĐ

Áo vest DI22598

Giá sản phẩm: 2,415,200 VNĐ

Áo vest RF2161

Giá sản phẩm: 1,965,800 VNĐ

Áo vest RF2139

Giá sản phẩm: 2,133,800 VNĐ

Áo vest RF2093

Giá sản phẩm: 2,322,800 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi OM31026

Giá sản phẩm: 1,655,800 VNĐ

Áo sơ mi OM29256

Giá sản phẩm: 2,059,000 VNĐ

Áo sơ mi OM32048

Giá sản phẩm: 1,366,000 VNĐ

Áo sơ mi kiểu OM30665

Giá sản phẩm: 1,545,800 VNĐ

Áo sơ mi OM26944

Giá sản phẩm: 1,235,800 VNĐ

Áo thun / Áo kiểu

Áo kiểu DI22545

Giá sản phẩm: 1,492,000 VNĐ

Áo kiểu DI5882

Giá sản phẩm: 1,357,600 VNĐ

Áo kiểu DI22826

Giá sản phẩm: 1,237,900 VNĐ

Áo kiểu DI23133

Giá sản phẩm: 1,114,000 VNĐ

Áo kiểu DI23268

Giá sản phẩm: 1,366,000 VNĐ

Chân váy

Chân váy OM31500

Giá sản phẩm: 1,324,000 VNĐ

Chân váy OM31044

Giá sản phẩm: 1,445,800 VNĐ

Chân váy OM31038

Giá sản phẩm: 1,387,000 VNĐ

Chân váy DI19810

Giá sản phẩm: 1,357,600 VNĐ

Chân váy OM32264

Giá sản phẩm: 1,156,000 VNĐ

Quần âu / Quần Jean

Quần lững DI22707

Giá sản phẩm: 1,657,900 VNĐ

Quần âu OJ194318

Giá sản phẩm: 1,609,600 VNĐ

Quần jean OM30103

Giá sản phẩm: 1,125,800 VNĐ

Quần jean OF70284

Giá sản phẩm: 1,571,000 VNĐ

Quần jean OF74804

Giá sản phẩm: 1,936,400 VNĐ

Áo Khoác / Áo Len

Áo khoác OS1131268

Giá sản phẩm: 2,905,000 VNĐ

Áo khoác OS1075458

Giá sản phẩm: 2,527,000 VNĐ

Áo khoác DI21729

Giá sản phẩm: 3,850,000 VNĐ

Áo khoác OM29815

Giá sản phẩm: 3,388,000 VNĐ

Áo khoác OM28679

Giá sản phẩm: 3,430,000 VNĐ

Áo dệt kim DI21322

Giá sản phẩm: 1,178,300 VNĐ

Áo len OM29927

Giá sản phẩm: 1,298,000 VNĐ

Áo len cardigan OM29710

Giá sản phẩm: 1,928,000 VNĐ

Áo len OM29957

Giá sản phẩm: 1,592,000 VNĐ

Áo len angora DI21209

Giá sản phẩm: 1,417,700 VNĐ

Áo khoác

Áo khoác SM20061

Giá sản phẩm: 1,960,000 VNĐ

Áo len DN14665

Giá sản phẩm: 1,151,000 VNĐ

Áo khoác SM19134

Giá sản phẩm: 2,065,000 VNĐ

Áo khoác SM20065

Giá sản phẩm: 2,795,800 VNĐ

Áo khoác SM19920

Giá sản phẩm: 4,270,000 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi nam DN14571

Giá sản phẩm: 967,000 VNĐ

Áo sơ mi nam RS103863

Giá sản phẩm: 967,000 VNĐ

Áo sơ mi RA109502

Giá sản phẩm: 1,156,000 VNĐ

Áo sơ mi SM14180

Giá sản phẩm: 799,000 VNĐ

Áo sơ mi SM18620

Giá sản phẩm: 1,093,000 VNĐ

Áo thun

Áo thun DN14171

Giá sản phẩm: 820,000 VNĐ

Áo thun DN14181

Giá sản phẩm: 904,000 VNĐ

Áo thun RA110525

Giá sản phẩm: 817,900 VNĐ

Áo thun DN14237

Giá sản phẩm: 778,000 VNĐ

Áo thun SM18802

Giá sản phẩm: 740,200 VNĐ

Áo vest

Áo vest DN14489

Giá sản phẩm: 2,663,000 VNĐ

Áo vest DN14644

Giá sản phẩm: 2,474,000 VNĐ

Áo vest DN14618

Giá sản phẩm: 2,474,000 VNĐ

Áo vest DN14544

Giá sản phẩm: 1,928,000 VNĐ

Áo vest DN14399

Giá sản phẩm: 2,579,000 VNĐ

Quần âu / Quần jean

Quần âu DN14496

Giá sản phẩm: 1,219,000 VNĐ

Quần âu SM18102

Giá sản phẩm: 967,000 VNĐ

Quần jean DN10972

Giá sản phẩm: 1,529,000 VNĐ

Quần jean short SM18520

Giá sản phẩm: 1,088,000 VNĐ

Quần jean SM18547

Giá sản phẩm: 1,109,000 VNĐ

Giày

Giầy da SH55639

Giá sản phẩm: 3,209,000 VNĐ

Giầy da SH25179

Giá sản phẩm: 1,802,000 VNĐ

Giày da SH68571

Giá sản phẩm: 2,558,000 VNĐ

Giầy da SH55951

Giá sản phẩm: 3,356,000 VNĐ

Giày da SH68853

Giá sản phẩm: 3,356,000 VNĐ