THỜI TRANG HÀN QUỐC
Shop: 27 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT BÁN SỈ: 0986.09.25.25 - ĐT BÁN LẺ: 0944.619.000
Email: havixinh@gmail.com

Váy tiệc HA46419

Giá sản phẩm: 2,915,000 VNĐ

Váy tiệc HA46239

Giá sản phẩm: 2,558,000 VNĐ

Váy tiệc HA46157

Giá sản phẩm: 2,600,000 VNĐ

Váy tiệc HA46317

Giá sản phẩm: 2,558,000 VNĐ

Váy tiệc HA46413

Giá sản phẩm: 3,503,000 VNĐ

Váy Liền Thân

Váy liền thân OM30658

Giá sản phẩm: 2,054,000 VNĐ

Váy liền thân OJ200454

Giá sản phẩm: 2,541,200 VNĐ

Váy liền thân OM32248

Giá sản phẩm: 2,012,000 VNĐ

Váy liền thân OM29699

Giá sản phẩm: 2,978,000 VNĐ

Váy liền thân DI21268

Giá sản phẩm: 2,415,200 VNĐ

Áo Vest

Áo vest OM27665

Giá sản phẩm: 2,222,000 VNĐ

Áo vest OJ195246

Giá sản phẩm: 4,960,400 VNĐ

Áo vest OM28357

Giá sản phẩm: 2,894,000 VNĐ

Áo vest OM31273

Giá sản phẩm: 2,096,000 VNĐ

Áo vest DI22800

Giá sản phẩm: 2,056,100 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi OM28446

Giá sản phẩm: 1,282,000 VNĐ

Áo sơ mi OJ195247

Giá sản phẩm: 2,214,400 VNĐ

Áo sơ mi OM31262

Giá sản phẩm: 1,235,800 VNĐ

Áo sơ mi AK81525

Giá sản phẩm: 1,531,900 VNĐ

Áo sơ mi kiểu DI22560

Giá sản phẩm: 1,237,900 VNĐ

Áo thun / Áo kiểu

Áo kiểu OM29280

Giá sản phẩm: 1,802,800 VNĐ

Áo kiểu OM31763

Giá sản phẩm: 904,000 VNĐ

Áo kiểu DI23515

Giá sản phẩm: 1,072,000 VNĐ

Áo kiểu OM31638

Giá sản phẩm: 1,366,000 VNĐ

Áo kiểu DI22854

Giá sản phẩm: 2,474,800 VNĐ

Chân váy

Chân váy OM31056

Giá sản phẩm: 1,760,800 VNĐ

Chân váy OM31250

Giá sản phẩm: 1,198,000 VNĐ

Chân váy OM29915

Giá sản phẩm: 1,025,800 VNĐ

Chân váy OM31134

Giá sản phẩm: 1,235,800 VNĐ

Chân váy OF73552

Giá sản phẩm: 2,592,400 VNĐ

Quần âu / Quần Jean

Quần âu DI23051

Giá sản phẩm: 1,676,800 VNĐ

Quần âu DI22850

Giá sản phẩm: 1,072,000 VNĐ

Quần jean OS13434

Giá sản phẩm: 1,004,000 VNĐ

Quần jean DI20584

Giá sản phẩm: 1,258,100 VNĐ

Quần jean DI22729

Giá sản phẩm: 1,277,000 VNĐ

Áo Khoác / Áo Len

Áo khoác OM29617

Giá sản phẩm: 2,464,000 VNĐ

Áo khoác OM30343

Giá sản phẩm: 4,522,000 VNĐ

Áo khoác DI21451

Giá sản phẩm: 2,256,100 VNĐ

Áo khoác OS1131268

Giá sản phẩm: 2,905,000 VNĐ

Áo khoác DI21729

Giá sản phẩm: 3,850,000 VNĐ

Áo len OM30112

Giá sản phẩm: 1,214,000 VNĐ

Áo len cardigan OM29710

Giá sản phẩm: 1,928,000 VNĐ

Áo len OM29697

Giá sản phẩm: 1,545,800 VNĐ

Áo len angora DI21209

Giá sản phẩm: 1,417,700 VNĐ

Áo len OM29465

Giá sản phẩm: 1,335,800 VNĐ

Áo khoác

Áo khoác SM17085

Giá sản phẩm: 2,632,000 VNĐ

Áo len DN14669

Giá sản phẩm: 1,088,000 VNĐ

Áo len DN14664

Giá sản phẩm: 1,151,000 VNĐ

Áo khoác SM19918

Giá sản phẩm: 2,548,000 VNĐ

Áo len DN14667

Giá sản phẩm: 1,088,000 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi SM18286

Giá sản phẩm: 1,051,000 VNĐ

Áo sơ mi SM18341

Giá sản phẩm: 904,000 VNĐ

Áo sơ mi SM18574

Giá sản phẩm: 1,009,000 VNĐ

Áo sơ mi SM17716

Giá sản phẩm: 1,156,000 VNĐ

Áo sơ mi nam DN14566

Giá sản phẩm: 1,324,000 VNĐ

Áo thun

Áo thun SM18411

Giá sản phẩm: 610,000 VNĐ

Áo thun SM18537

Giá sản phẩm: 799,000 VNĐ

Áo thun SM18972

Giá sản phẩm: 817,900 VNĐ

Áo thun DN14228

Giá sản phẩm: 652,000 VNĐ

Áo thun SM18543

Giá sản phẩm: 778,000 VNĐ

Áo vest

Áo vest DN14659

Giá sản phẩm: 2,012,000 VNĐ

Áo vest DN14399

Giá sản phẩm: 2,579,000 VNĐ

Áo vest DN14398

Giá sản phẩm: 2,579,000 VNĐ

Áo vest DN14397

Giá sản phẩm: 2,579,000 VNĐ

Áo vest DN14643

Giá sản phẩm: 2,474,000 VNĐ

Quần âu / Quần jean

Quần âu DN14343

Giá sản phẩm: 1,156,000 VNĐ

Quần short SM18544

Giá sản phẩm: 1,051,000 VNĐ

Quần jean SM15536

Giá sản phẩm: 1,529,000 VNĐ

Quần jean SM18534

Giá sản phẩm: 1,088,000 VNĐ

Quần jean DN14588

Giá sản phẩm: 1,529,000 VNĐ

Giày

Giày da SH69075

Giá sản phẩm: 3,734,000 VNĐ

Giầy da DN14757

Giá sản phẩm: 3,671,000 VNĐ

Giầy da DN14762

Giá sản phẩm: 3,041,000 VNĐ

Giầy da SH25173

Giá sản phẩm: 2,117,000 VNĐ

Giầy da SH35

Giá sản phẩm: 1,739,000 VNĐ