THỜI TRANG HÀN QUỐC
Shop 1: 17D Hàng Da, Hoàn Kiếm, Hà Nội
HOTLINE: 0986.09.25.25 - Email: havixinh@gmail.com

Váy tiệc HA40512

Giá sản phẩm: 3,713,000 VNĐ

Váy tiệc HA40504

Giá sản phẩm: 3,335,000 VNĐ

Váy tiệc HA40508

Giá sản phẩm: 4,448,000 VNĐ

Váy tiệc HA40486

Giá sản phẩm: 2,978,000 VNĐ

Váy tiệc HA40167

Giá sản phẩm: 4,217,000 VNĐ

Váy Liền Thân

Váy liền thân RF1860

Giá sản phẩm: 1,545,800 VNĐ

Váy liền thân RF1866

Giá sản phẩm: 1,944,800 VNĐ

Váy liền thân DI19952

Giá sản phẩm: 1,776,800 VNĐ

Váy liền thân BR46499

Giá sản phẩm: 1,335,800 VNĐ

Váy liền thân RF2051

Giá sản phẩm: 1,524,800 VNĐ

Áo Vest

Áo vest OM27006

Giá sản phẩm: 2,138,000 VNĐ

Áo vest OM26734

Giá sản phẩm: 2,558,000 VNĐ

Áo vest OS13044

Giá sản phẩm: 1,728,500 VNĐ

Áo vest BR46452

Giá sản phẩm: 2,091,800 VNĐ

Áo vest DI20140

Giá sản phẩm: 2,455,100 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi RF1919

Giá sản phẩm: 1,109,800 VNĐ

Áo sơ mi AK82356

Giá sản phẩm: 922,900 VNĐ

Áo sơ mi OF68529

Giá sản phẩm: 1,492,000 VNĐ

Áo sơ mi DI20008

Giá sản phẩm: 878,800 VNĐ

Áo sơ mi OF68698

Giá sản phẩm: 1,534,000 VNĐ

Áo thun / Áo kiểu

Áo kiểu AK81748

Giá sản phẩm: 1,741,900 VNĐ

Áo thun DI20065

Giá sản phẩm: 799,000 VNĐ

Áo thun OJ191479

Giá sản phẩm: 1,004,800 VNĐ

Áo thun OM27243

Giá sản phẩm: 1,114,000 VNĐ

Áo kiểu OF68561

Giá sản phẩm: 1,282,000 VNĐ

Chân váy

Chân váy OM26251

Giá sản phẩm: 1,324,000 VNĐ

Chân váy AK82657

Giá sản phẩm: 1,153,900 VNĐ

Chân váy OS13402

Giá sản phẩm: 1,156,000 VNĐ

Chân váy BR46858

Giá sản phẩm: 1,088,800 VNĐ

Chân váy OM26605

Giá sản phẩm: 1,114,000 VNĐ

Quần âu / Quần Jean

Quần âu OM26606

Giá sản phẩm: 1,072,000 VNĐ

Quần âu AK81300

Giá sản phẩm: 1,804,900 VNĐ

Quần jean OM27240

Giá sản phẩm: 1,214,000 VNĐ

Quần jean short BR46566

Giá sản phẩm: 1,125,800 VNĐ

Quần jean BR46686

Giá sản phẩm: 1,083,800 VNĐ

Phụ kiện thời trang

Áo khoác

Áo khoác SM18035

Giá sản phẩm: 1,729,000 VNĐ

Áo khoác SM17085

Giá sản phẩm: 2,632,000 VNĐ

Áo khoác SM18272

Giá sản phẩm: 1,813,000 VNĐ

Áo khoác SM16699

Giá sản phẩm: 2,569,000 VNĐ

Áo khoác SM18056

Giá sản phẩm: 1,435,000 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi SM17722

Giá sản phẩm: 1,093,000 VNĐ

Áo sơ mi RA108365

Giá sản phẩm: 1,324,000 VNĐ

Áo sơ mi SM11260

Giá sản phẩm: 1,261,000 VNĐ

Áo sơ mi SM10612

Giá sản phẩm: 862,000 VNĐ

Áo sơ mi RA106233

Giá sản phẩm: 1,009,000 VNĐ

Áo thun

Áo thun SM18538

Giá sản phẩm: 778,000 VNĐ

Áo thun RA109717

Giá sản phẩm: 862,000 VNĐ

Áo thun DN13967

Giá sản phẩm: 673,000 VNĐ

Áo thun SM18918

Giá sản phẩm: 565,900 VNĐ

Áo thun SM18513

Giá sản phẩm: 652,000 VNĐ

Áo vest

Áo vest DN13695

Giá sản phẩm: 2,747,000 VNĐ

Áo vest DN14397

Giá sản phẩm: 2,579,000 VNĐ

Áo vest DN13844

Giá sản phẩm: 2,768,000 VNĐ

Áo vest DN14545

Giá sản phẩm: 1,928,000 VNĐ

Áo vest DN13693

Giá sản phẩm: 2,747,000 VNĐ

Quần âu / Quần jean

Quần âu RS105400

Giá sản phẩm: 904,000 VNĐ

Quần âu DN14502

Giá sản phẩm: 1,513,000 VNĐ

Quần jean SM18947

Giá sản phẩm: 1,214,000 VNĐ

Quần jean DN4208

Giá sản phẩm: 1,718,000 VNĐ

Quần short SM18323

Giá sản phẩm: 857,000 VNĐ

Giày

Giầy da SH55648

Giá sản phẩm: 3,293,000 VNĐ

Giầy da SH37161

Giá sản phẩm: 1,802,000 VNĐ

Giầy da SH55149

Giá sản phẩm: 3,293,000 VNĐ

Giầy nam RS81609

Giá sản phẩm: 1,466,000 VNĐ

Giầy da SH58353

Giá sản phẩm: 3,293,000 VNĐ