THỜI TRANG HÀN QUỐC
Shop: 27 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT BÁN SỈ: 0986.09.25.25 - ĐT BÁN LẺ: 0944.619.000
Email: havixinh@gmail.com

Váy tiệc HA46388

Giá sản phẩm: 3,776,000 VNĐ

Váy tiệc HA46211

Giá sản phẩm: 2,600,000 VNĐ

Váy tiệc HA44143

Giá sản phẩm: 4,070,000 VNĐ

Váy tiệc HA46181

Giá sản phẩm: 2,432,000 VNĐ

Váy tiệc HA46348

Giá sản phẩm: 3,377,000 VNĐ

Váy Liền Thân

Váy liền thân OM29917

Giá sản phẩm: 2,369,000 VNĐ

Váy liền thân OJ200641

Giá sản phẩm: 3,335,000 VNĐ

Váy liền thân DI23094

Giá sản phẩm: 2,973,800 VNĐ

Jumpsuit DI23202

Giá sản phẩm: 3,213,200 VNĐ

Váy liền thân OS13607

Giá sản phẩm: 1,501,700 VNĐ

Áo Vest

Áo vest OS13505

Giá sản phẩm: 1,792,760 VNĐ

Áo vest DI20568

Giá sản phẩm: 2,375,300 VNĐ

Áo vest OM31448

Giá sản phẩm: 2,747,000 VNĐ

Áo vest DI22518

Giá sản phẩm: 2,056,100 VNĐ

Áo vest OS1181854

Giá sản phẩm: 2,369,000 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi OM30625

Giá sản phẩm: 1,198,000 VNĐ

Áo sơ mi DI20641

Giá sản phẩm: 1,437,400 VNĐ

Áo sơ mi DI20423

Giá sản phẩm: 1,277,800 VNĐ

Áo sơ mi kiểu OM31106

Giá sản phẩm: 1,408,000 VNĐ

Áo sơ mi RF2153

Giá sản phẩm: 1,193,800 VNĐ

Áo thun / Áo kiểu

Áo kiểu OM31556

Giá sản phẩm: 1,072,000 VNĐ

Áo kiểu DI21073

Giá sản phẩm: 1,636,900 VNĐ

Áo kiểu OM29876

Giá sản phẩm: 1,282,000 VNĐ

Áo kiểu DI21546

Giá sản phẩm: 1,357,600 VNĐ

Áo kiểu OS1087804

Giá sản phẩm: 1,156,000 VNĐ

Chân váy

Chân váy CO133155

Giá sản phẩm: 2,592,400 VNĐ

Chân váy OM29649

Giá sản phẩm: 1,025,800 VNĐ

Chân váy DI21172

Giá sản phẩm: 1,716,700 VNĐ

Chân váy OM30752

Giá sản phẩm: 1,198,000 VNĐ

Chân váy OS1068173

Giá sản phẩm: 1,093,000 VNĐ

Quần âu / Quần Jean

Quần lững DI22707

Giá sản phẩm: 1,657,900 VNĐ

Quần âu CO130646

Giá sản phẩm: 2,101,000 VNĐ

Quần jean OF70301

Giá sản phẩm: 1,130,000 VNĐ

Quần jean DI20585

Giá sản phẩm: 1,178,300 VNĐ

Quần jean DI20552

Giá sản phẩm: 1,298,000 VNĐ

Áo Khoác / Áo Len

Áo khoác vest OM28677

Giá sản phẩm: 3,272,000 VNĐ

Áo khoác OM29234

Giá sản phẩm: 3,094,000 VNĐ

Áo khoác DI21137

Giá sản phẩm: 3,014,200 VNĐ

Áo khoác OF72044

Giá sản phẩm: 8,029,000 VNĐ

Áo khoác OM29695

Giá sản phẩm: 3,178,000 VNĐ

Áo len OM29697

Giá sản phẩm: 1,545,800 VNĐ

Áo khoác len DI21557

Giá sản phẩm: 2,016,200 VNĐ

Áo len angora DI21209

Giá sản phẩm: 1,417,700 VNĐ

Áo len OM29957

Giá sản phẩm: 1,592,000 VNĐ

Áo len OM30112

Giá sản phẩm: 1,214,000 VNĐ

Áo khoác

Áo khoác SM19620

Giá sản phẩm: 2,212,000 VNĐ

Áo len DN14665

Giá sản phẩm: 1,151,000 VNĐ

Áo len RA111149

Giá sản phẩm: 752,000 VNĐ

Áo khoác SM20110

Giá sản phẩm: 2,117,500 VNĐ

Áo khoác SM20067

Giá sản phẩm: 2,695,000 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi nam RS103863

Giá sản phẩm: 967,000 VNĐ

Áo sơ mi SM18460

Giá sản phẩm: 904,000 VNĐ

Áo sơ mi RA108875

Giá sản phẩm: 1,009,000 VNĐ

Áo sơ mi SM18244

Giá sản phẩm: 904,000 VNĐ

Áo sơ mi SM18552

Giá sản phẩm: 862,000 VNĐ

Áo thun

Áo thun SM18538

Giá sản phẩm: 778,000 VNĐ

Áo thun SM15942

Giá sản phẩm: 565,900 VNĐ

Áo thun SM18487

Giá sản phẩm: 673,000 VNĐ

Áo thun SM19013

Giá sản phẩm: 719,200 VNĐ

Áo thun DN14178

Giá sản phẩm: 673,000 VNĐ

Áo vest

Áo vest DN13810

Giá sản phẩm: 2,327,000 VNĐ

Áo vest DN14643

Giá sản phẩm: 2,474,000 VNĐ

Áo vest DN14398

Giá sản phẩm: 2,579,000 VNĐ

Áo vest DN14622

Giá sản phẩm: 2,474,000 VNĐ

Áo vest DN13692

Giá sản phẩm: 2,579,000 VNĐ

Quần âu / Quần jean

Quần âu DN14722

Giá sản phẩm: 1,303,000 VNĐ

Quần âu DN14503

Giá sản phẩm: 1,513,000 VNĐ

Quần jean SM18110

Giá sản phẩm: 962,000 VNĐ

Quần jean SM18633

Giá sản phẩm: 1,067,000 VNĐ

Quần jean SM18474

Giá sản phẩm: 1,340,000 VNĐ

Giày

Giầy da DN14733

Giá sản phẩm: 3,230,000 VNĐ

Giầy da DN14753

Giá sản phẩm: 3,041,000 VNĐ

Giầy da DN14756

Giá sản phẩm: 3,041,000 VNĐ

Giầy da SH68856

Giá sản phẩm: 3,524,000 VNĐ

Giầy da SH68970

Giá sản phẩm: 3,629,000 VNĐ