THỜI TRANG HÀN QUỐC
Shop: 17D Hàng Da, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT BÁN SỈ: 0986.09.25.25 - ĐT BÁN LẺ: 0944.619.000
Email: havixinh@gmail.com

Váy tiệc HA40243

Giá sản phẩm: 3,713,000 VNĐ

Váy tiệc HA40138

Giá sản phẩm: 3,839,000 VNĐ

Váy tiệc HA40365

Giá sản phẩm: 4,490,000 VNĐ

Váy tiệc HA40501

Giá sản phẩm: 3,335,000 VNĐ

Váy tiệc HA40130

Giá sản phẩm: 3,839,000 VNĐ

Váy Liền Thân

Váy liền thân DI19377

Giá sản phẩm: 1,617,200 VNĐ

Váy liền thân OS1081406

Giá sản phẩm: 1,613,000 VNĐ

Váy liền thân OS13630

Giá sản phẩm: 1,728,500 VNĐ

Váy liền thân OS13579

Giá sản phẩm: 1,501,700 VNĐ

Váy liền thân RF2041

Giá sản phẩm: 2,532,800 VNĐ

Áo Vest

Áo vest OF70141

Giá sản phẩm: 4,952,000 VNĐ

Áo vest OS13398

Giá sản phẩm: 1,949,000 VNĐ

Áo vest DI21159

Giá sản phẩm: 2,295,500 VNĐ

Áo khoác vest OM28880

Giá sản phẩm: 2,516,000 VNĐ

Áo vest OF70240

Giá sản phẩm: 5,036,000 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi BR47839

Giá sản phẩm: 1,088,800 VNĐ

Áo sơ mi AK82082

Giá sản phẩm: 817,900 VNĐ

Áo sơ mi DI20731

Giá sản phẩm: 1,517,200 VNĐ

Áo sơ mi AK81179

Giá sản phẩm: 754,900 VNĐ

Áo sơ mi OF69458

Giá sản phẩm: 2,290,000 VNĐ

Áo thun / Áo kiểu

Áo thun OJ190719

Giá sản phẩm: 1,174,900 VNĐ

Áo kiểu DI19349

Giá sản phẩm: 1,078,300 VNĐ

Áo kiểu OM25803

Giá sản phẩm: 1,135,000 VNĐ

Áo kiểu BR47757

Giá sản phẩm: 1,193,800 VNĐ

Áo kiểu OM25560

Giá sản phẩm: 1,156,000 VNĐ

Chân váy

Chân váy AK82541

Giá sản phẩm: 1,195,900 VNĐ

Chân váy OM28772

Giá sản phẩm: 1,235,800 VNĐ

Chân váy BR48418

Giá sản phẩm: 1,235,800 VNĐ

Chân váy AK81113

Giá sản phẩm: 1,027,900 VNĐ

Chân váy OM28264

Giá sản phẩm: 1,156,000 VNĐ

Quần âu / Quần Jean

Quần âu DI19288

Giá sản phẩm: 1,317,700 VNĐ

Quần âu CO130646

Giá sản phẩm: 2,101,000 VNĐ

Quần jean OM26627

Giá sản phẩm: 1,424,000 VNĐ

Quần jean OJ194116

Giá sản phẩm: 1,589,900 VNĐ

Quần jean short DI19702

Giá sản phẩm: 1,098,500 VNĐ

Áo Khoác / Áo Len

Áo khoác OF70677

Giá sản phẩm: 7,042,000 VNĐ

Áo khoác OF70412

Giá sản phẩm: 6,937,000 VNĐ

Áo khoác OF70695

Giá sản phẩm: 5,908,000 VNĐ

Áo khoác OM29273

Giá sản phẩm: 2,422,000 VNĐ

Áo khoác OF70432

Giá sản phẩm: 2,514,400 VNĐ

Áo len OF70428

Giá sản phẩm: 2,238,800 VNĐ

Áo len DI21370

Giá sản phẩm: 1,657,100 VNĐ

Áo len DI21217

Giá sản phẩm: 2,016,200 VNĐ

Áo len angora DI21025

Giá sản phẩm: 1,697,000 VNĐ

Áo len khoác OS1072051

Giá sản phẩm: 1,949,000 VNĐ

Áo khoác

Áo len RA111658

Giá sản phẩm: 1,392,500 VNĐ

Áo khoác SM19043

Giá sản phẩm: 2,233,000 VNĐ

Áo len RA111208

Giá sản phẩm: 794,000 VNĐ

Áo len RA111149

Giá sản phẩm: 752,000 VNĐ

Áo khoác SM15703

Giá sản phẩm: 2,107,000 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi SM18400

Giá sản phẩm: 946,000 VNĐ

Áo sơ mi nam RS104611

Giá sản phẩm: 967,000 VNĐ

Áo sơ mi nam RS104552

Giá sản phẩm: 715,000 VNĐ

Áo sơ mi SM18085

Giá sản phẩm: 946,000 VNĐ

Áo sơ mi RA109076

Giá sản phẩm: 1,219,000 VNĐ

Áo thun

Áo thun DN14023

Giá sản phẩm: 988,000 VNĐ

Áo thun SM18644

Giá sản phẩm: 544,900 VNĐ

Áo thun SM18939

Giá sản phẩm: 715,000 VNĐ

Áo thun DN14577

Giá sản phẩm: 988,000 VNĐ

Áo thun DN14027

Giá sản phẩm: 799,000 VNĐ

Áo vest

Áo vest DN14397

Giá sản phẩm: 2,579,000 VNĐ

Áo vest DN14658

Giá sản phẩm: 2,012,000 VNĐ

Áo vest DN13929

Giá sản phẩm: 2,621,000 VNĐ

Áo vest DN13810

Giá sản phẩm: 2,327,000 VNĐ

Áo vest DN14619

Giá sản phẩm: 2,474,000 VNĐ

Quần âu / Quần jean

Quần short RA108614

Giá sản phẩm: 1,051,000 VNĐ

Quần âu DN14347

Giá sản phẩm: 1,534,000 VNĐ

Quần jean RS105207

Giá sản phẩm: 1,319,000 VNĐ

Quần jean SM18305

Giá sản phẩm: 1,340,000 VNĐ

Quần jean short RA108193

Giá sản phẩm: 1,277,000 VNĐ

Giày

Giầy nam SH69288

Giá sản phẩm: 1,109,000 VNĐ

Giầy da SH86

Giá sản phẩm: 1,802,000 VNĐ

Giầy da SH458

Giá sản phẩm: 1,802,000 VNĐ

Giầy da DN14736

Giá sản phẩm: 3,230,000 VNĐ

Giầy da SH880

Giá sản phẩm: 1,907,000 VNĐ