THỜI TRANG HÀN QUỐC
Shop: 17D Hàng Da, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT BÁN SỈ: 0986.09.25.25 - ĐT BÁN LẺ: 0944.619.000
Email: havixinh@gmail.com

Váy tiệc HA44084

Giá sản phẩm: 3,398,000 VNĐ

Váy tiệc HA40554

Giá sản phẩm: 4,910,000 VNĐ

Váy tiệc HA43895

Giá sản phẩm: 4,028,000 VNĐ

Váy tiệc HA43888

Giá sản phẩm: 4,028,000 VNĐ

Váy tiệc HA43879

Giá sản phẩm: 4,469,000 VNĐ

Váy Liền Thân

Váy liền thân OS1120997

Giá sản phẩm: 2,012,000 VNĐ

Váy liền thân DI21462

Giá sản phẩm: 1,258,100 VNĐ

Váy liền thân RF2136

Giá sản phẩm: 2,070,800 VNĐ

Váy liền thân OM27694

Giá sản phẩm: 1,965,800 VNĐ

Váy len OS13628

Giá sản phẩm: 1,350,500 VNĐ

Áo Vest

Áo khoác vest OM28775

Giá sản phẩm: 3,146,000 VNĐ

Áo vest OS13656

Giá sản phẩm: 1,974,200 VNĐ

Áo vest DI20912

Giá sản phẩm: 2,056,100 VNĐ

Áo vest OS13471

Giá sản phẩm: 1,860,800 VNĐ

Áo vest OM27135

Giá sản phẩm: 2,012,000 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi OJ192422

Giá sản phẩm: 2,025,400 VNĐ

Áo sơ mi OM26621

Giá sản phẩm: 1,324,000 VNĐ

Áo sơ mi OM27672

Giá sản phẩm: 1,445,800 VNĐ

Áo kiểu DI21561

Giá sản phẩm: 2,075,800 VNĐ

Áo sơ mi OJ192612

Giá sản phẩm: 1,867,900 VNĐ

Áo thun / Áo kiểu

Áo kiểu OM29312

Giá sản phẩm: 904,000 VNĐ

Áo thun OM27970

Giá sản phẩm: 1,072,000 VNĐ

Áo kiểu DI20751

Giá sản phẩm: 1,557,100 VNĐ

Áo kiểu DI20721

Giá sản phẩm: 1,756,600 VNĐ

Áo kiểu OS13413

Giá sản phẩm: 1,051,000 VNĐ

Chân váy

Chân váy OM29249

Giá sản phẩm: 1,114,000 VNĐ

Chân váy DI21395

Giá sản phẩm: 1,597,000 VNĐ

Chân váy DI21562

Giá sản phẩm: 1,437,400 VNĐ

Chân váy OS1072105

Giá sản phẩm: 1,051,000 VNĐ

Chân váy OM29702

Giá sản phẩm: 1,072,000 VNĐ

Quần âu / Quần Jean

Quần short AK81616

Giá sản phẩm: 943,900 VNĐ

Quần âu OM27596

Giá sản phẩm: 1,114,000 VNĐ

Quần jean OM29050

Giá sản phẩm: 1,382,000 VNĐ

Quần jean OM27830

Giá sản phẩm: 1,424,000 VNĐ

Quần jean OM29007

Giá sản phẩm: 1,860,800 VNĐ

Áo Khoác / Áo Len

Áo khoác OJ196850

Giá sản phẩm: 9,016,000 VNĐ

Áo khoác BR48180

Giá sản phẩm: 2,711,800 VNĐ

Áo khoác OF72083

Giá sản phẩm: 7,504,000 VNĐ

Áo khoác OF71530

Giá sản phẩm: 5,425,000 VNĐ

Áo khoác OF71852

Giá sản phẩm: 6,664,000 VNĐ

Áo len OM28694

Giá sản phẩm: 1,193,000 VNĐ

Áo dệt kim DI20700

Giá sản phẩm: 1,377,800 VNĐ

Áo dệt kim AK82867

Giá sản phẩm: 1,295,900 VNĐ

Áo len OM29805

Giá sản phẩm: 1,424,000 VNĐ

Áo len OS1072635

Giá sản phẩm: 1,256,000 VNĐ

Áo khoác

Áo len DN14670

Giá sản phẩm: 1,046,000 VNĐ

Áo khoác SM18272

Giá sản phẩm: 1,813,000 VNĐ

Áo len RA110785

Giá sản phẩm: 962,000 VNĐ

Áo khoác SM15703

Giá sản phẩm: 2,107,000 VNĐ

Áo len DN14664

Giá sản phẩm: 1,151,000 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi nam DN14560

Giá sản phẩm: 1,303,000 VNĐ

Áo sơ mi SM18450

Giá sản phẩm: 1,051,000 VNĐ

Áo sơ mi nam DN14571

Giá sản phẩm: 967,000 VNĐ

Áo sơ mi nam DN14567

Giá sản phẩm: 1,009,000 VNĐ

Áo sơ mi SM18620

Giá sản phẩm: 1,093,000 VNĐ

Áo thun

Áo thun SM18222

Giá sản phẩm: 946,000 VNĐ

Áo thun SM18918

Giá sản phẩm: 565,900 VNĐ

Áo thun SM18352

Giá sản phẩm: 733,900 VNĐ

Áo thun SM18510

Giá sản phẩm: 799,000 VNĐ

Áo thun SM16212

Giá sản phẩm: 673,000 VNĐ

Áo vest

Áo vest DN14543

Giá sản phẩm: 1,928,000 VNĐ

Áo vest DN14398

Giá sản phẩm: 2,579,000 VNĐ

Áo vest DN13928

Giá sản phẩm: 2,621,000 VNĐ

Áo vest DN14622

Giá sản phẩm: 2,474,000 VNĐ

Áo vest DN13810

Giá sản phẩm: 2,327,000 VNĐ

Quần âu / Quần jean

Quần âu DN14487

Giá sản phẩm: 1,387,000 VNĐ

Quần âu SM18468

Giá sản phẩm: 799,000 VNĐ

Quần jean SM18232

Giá sản phẩm: 1,445,000 VNĐ

Quần jean DN4208

Giá sản phẩm: 1,718,000 VNĐ

Quần jean SM18976

Giá sản phẩm: 1,109,000 VNĐ

Giày

Giầy da DN14752

Giá sản phẩm: 3,041,000 VNĐ

Giầy da SH55639

Giá sản phẩm: 3,209,000 VNĐ

Giầy da lộn DN14746

Giá sản phẩm: 3,104,000 VNĐ

Giầy da SH25179

Giá sản phẩm: 1,802,000 VNĐ

Giầy da SH1009

Giá sản phẩm: 1,802,000 VNĐ