THỜI TRANG HÀN QUỐC
Shop: 27 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT BÁN SỈ: 0986.09.25.25 - ĐT BÁN LẺ: 0944.619.000
Email: havixinh@gmail.com

Váy tiệc HA45092

Giá sản phẩm: 2,726,000 VNĐ

Váy tiệc HA44838

Giá sản phẩm: 4,196,000 VNĐ

Váy tiệc HA44863

Giá sản phẩm: 3,398,000 VNĐ

Váy tiệc HA44810

Giá sản phẩm: 4,196,000 VNĐ

Váy tiệc HA44789

Giá sản phẩm: 2,999,000 VNĐ

Váy Liền Thân

Váy liền thân OJ194656

Giá sản phẩm: 1,823,000 VNĐ

Váy liền thân DI21269

Giá sản phẩm: 2,175,800 VNĐ

Váy liền thân OS13560

Giá sản phẩm: 1,520,600 VNĐ

Váy liền thân BR49719

Giá sản phẩm: 2,175,800 VNĐ

Váy liền thân RF2279

Giá sản phẩm: 1,818,800 VNĐ

Áo Vest

Áo vest OM31448

Giá sản phẩm: 2,747,000 VNĐ

Áo vest OS13589

Giá sản phẩm: 2,106,500 VNĐ

Áo vest OM27206

Giá sản phẩm: 2,175,800 VNĐ

Áo vest OM27412

Giá sản phẩm: 2,352,200 VNĐ

Áo vest DI18454

Giá sản phẩm: 2,056,100 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi OM29955

Giá sản phẩm: 1,828,000 VNĐ

Áo sơ mi DI22599

Giá sản phẩm: 1,408,000 VNĐ

Áo sơ mi CO132768

Giá sản phẩm: 2,781,400 VNĐ

Áo sơ mi OM28446

Giá sản phẩm: 1,282,000 VNĐ

Áo sơ mi DI21155

Giá sản phẩm: 1,716,700 VNĐ

Áo thun / Áo kiểu

Áo kiểu OM29599

Giá sản phẩm: 1,408,000 VNĐ

Áo kiểu OM30879

Giá sản phẩm: 1,324,000 VNĐ

Áo kiểu DI22363

Giá sản phẩm: 1,756,600 VNĐ

Áo kiểu DI19926

Giá sản phẩm: 1,198,000 VNĐ

Áo kiểu OM28426

Giá sản phẩm: 1,235,800 VNĐ

Chân váy

Chân váy OM30099

Giá sản phẩm: 1,324,000 VNĐ

Chân váy OM29454

Giá sản phẩm: 1,408,000 VNĐ

Chân váy OM29671

Giá sản phẩm: 1,324,000 VNĐ

Chân váy DI22074

Giá sản phẩm: 1,492,000 VNĐ

Chân váy DI20481

Giá sản phẩm: 1,317,700 VNĐ

Quần âu / Quần Jean

Quần âu DI21632

Giá sản phẩm: 1,437,400 VNĐ

Quần âu OM28429

Giá sản phẩm: 778,000 VNĐ

Quần jean DI20552

Giá sản phẩm: 1,298,000 VNĐ

Quần jean short OJ190643

Giá sản phẩm: 1,256,000 VNĐ

Quần jean OM30103

Giá sản phẩm: 1,125,800 VNĐ

Áo Khoác / Áo Len

Áo khoác OF71857

Giá sản phẩm: 7,798,000 VNĐ

Áo khoác OM29079

Giá sản phẩm: 2,926,000 VNĐ

Áo khoác OF71834

Giá sản phẩm: 7,504,000 VNĐ

Áo khoác OF72483

Giá sản phẩm: 3,766,000 VNĐ

Áo khoác OM29892

Giá sản phẩm: 4,396,000 VNĐ

Áo len DI20836

Giá sản phẩm: 1,018,700 VNĐ

Áo len OM29905

Giá sản phẩm: 1,545,800 VNĐ

Áo len OM29924

Giá sản phẩm: 962,000 VNĐ

Áo len OM29149

Giá sản phẩm: 1,214,000 VNĐ

Áo len OM28694

Giá sản phẩm: 1,193,000 VNĐ

Áo khoác

Áo len DN14667

Giá sản phẩm: 1,088,000 VNĐ

Áo khoác SM16699

Giá sản phẩm: 2,569,000 VNĐ

Áo khoác SM20120

Giá sản phẩm: 2,037,700 VNĐ

Áo khoác SM19609

Giá sản phẩm: 2,779,000 VNĐ

Áo len RA110853

Giá sản phẩm: 917,900 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi SM18460

Giá sản phẩm: 904,000 VNĐ

Áo sơ mi SM18634

Giá sản phẩm: 1,093,000 VNĐ

Áo sơ mi SM18063

Giá sản phẩm: 946,000 VNĐ

Áo sơ mi RA107289

Giá sản phẩm: 1,072,000 VNĐ

Áo sơ mi SM19073

Giá sản phẩm: 929,200 VNĐ

Áo thun

Áo thun SM19061

Giá sản phẩm: 967,000 VNĐ

Áo thun SM19056

Giá sản phẩm: 778,000 VNĐ

Áo thun SM18508

Giá sản phẩm: 904,000 VNĐ

Áo thun SM18918

Giá sản phẩm: 565,900 VNĐ

Áo thun SM18497

Giá sản phẩm: 904,000 VNĐ

Áo vest

Áo vest DN13844

Giá sản phẩm: 2,768,000 VNĐ

Áo vest DN13928

Giá sản phẩm: 2,621,000 VNĐ

Áo vest DN13773

Giá sản phẩm: 2,154,800 VNĐ

Áo vest DN13731

Giá sản phẩm: 2,705,000 VNĐ

Áo vest DN14401

Giá sản phẩm: 2,285,000 VNĐ

Quần âu / Quần jean

Quần âu DN14722

Giá sản phẩm: 1,303,000 VNĐ

Quần âu DN14498

Giá sản phẩm: 1,513,000 VNĐ

Quần jean RS105286

Giá sản phẩm: 1,319,000 VNĐ

Quần jean DN13335

Giá sản phẩm: 1,529,000 VNĐ

Quần jean DN4208

Giá sản phẩm: 1,718,000 VNĐ

Giày

Giầy da SH58427

Giá sản phẩm: 3,272,000 VNĐ

Giầy da DN14736

Giá sản phẩm: 3,230,000 VNĐ

Giầy da SH39103

Giá sản phẩm: 1,949,000 VNĐ

Giầy da SH56567

Giá sản phẩm: 3,293,000 VNĐ

Giày da SH68779

Giá sản phẩm: 3,356,000 VNĐ