THỜI TRANG HÀN QUỐC
Shop: 27 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT BÁN SỈ: 0986.09.25.25 - ĐT BÁN LẺ: 0944.619.000
Email: havixinh@gmail.com

Váy tiệc HA44767

Giá sản phẩm: 3,587,000 VNĐ

Váy tiệc HA46162

Giá sản phẩm: 2,432,000 VNĐ

Váy tiệc HA46152

Giá sản phẩm: 2,558,000 VNĐ

Váy tiệc HA44814

Giá sản phẩm: 4,469,000 VNĐ

Váy tiệc HA45106

Giá sản phẩm: 4,385,000 VNĐ

Váy Liền Thân

Váy liền thân RF2000

Giá sản phẩm: 2,070,800 VNĐ

Váy liền thân RF2228

Giá sản phẩm: 2,175,800 VNĐ

Váy liền thân OM29635

Giá sản phẩm: 2,138,000 VNĐ

Váy liền thân DI20055

Giá sản phẩm: 2,455,100 VNĐ

Váy liền thân DI22831

Giá sản phẩm: 1,676,000 VNĐ

Áo Vest

Áo vest RF1824

Giá sản phẩm: 1,860,800 VNĐ

Áo vest OJ194343

Giá sản phẩm: 2,730,200 VNĐ

Áo vest OM31039

Giá sản phẩm: 2,306,000 VNĐ

Áo vest OM28031

Giá sản phẩm: 2,516,000 VNĐ

Áo vest kiểu OM30655

Giá sản phẩm: 2,516,000 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi OM29256

Giá sản phẩm: 2,059,000 VNĐ

Áo sơ mi OM31332

Giá sản phẩm: 1,387,000 VNĐ

Áo sơ mi DI21195

Giá sản phẩm: 1,916,200 VNĐ

Áo sơ mi OM29520

Giá sản phẩm: 1,235,800 VNĐ

Áo sơ mi OM30766

Giá sản phẩm: 1,382,800 VNĐ

Áo thun / Áo kiểu

Áo kiểu OM29537

Giá sản phẩm: 1,177,000 VNĐ

Áo kiểu OM31654

Giá sản phẩm: 1,130,800 VNĐ

Áo kiểu RF1955

Giá sản phẩm: 1,025,800 VNĐ

Áo kiểu OM31556

Giá sản phẩm: 1,072,000 VNĐ

Áo thun DI20988

Giá sản phẩm: 878,800 VNĐ

Chân váy

Chân váy OM29640

Giá sản phẩm: 925,000 VNĐ

Chân váy OM29549

Giá sản phẩm: 1,445,800 VNĐ

Chân váy RF2095

Giá sản phẩm: 962,800 VNĐ

Chân váy OM29884

Giá sản phẩm: 1,156,000 VNĐ

Chân váy DI21791

Giá sản phẩm: 1,317,700 VNĐ

Quần âu / Quần Jean

Quần âu AK81395

Giá sản phẩm: 1,195,900 VNĐ

Quần âu OM29229

Giá sản phẩm: 1,282,000 VNĐ

Quần jean OM30914

Giá sản phẩm: 1,755,800 VNĐ

Quần jean DI20567

Giá sản phẩm: 1,298,000 VNĐ

Quần jean CO132019

Giá sản phẩm: 1,218,200 VNĐ

Áo Khoác / Áo Len

Áo khoác OF71833

Giá sản phẩm: 6,664,000 VNĐ

Áo khoác OF72715

Giá sản phẩm: 4,396,000 VNĐ

Áo khoác OM29943

Giá sản phẩm: 1,745,800 VNĐ

Áo khoác OM29116

Giá sản phẩm: 2,716,000 VNĐ

Áo khoác OM29119

Giá sản phẩm: 12,460,000 VNĐ

Áo len OM29044

Giá sản phẩm: 1,193,000 VNĐ

Áo len OS1089351

Giá sản phẩm: 1,193,000 VNĐ

Áo len OM29907

Giá sản phẩm: 1,718,000 VNĐ

Áo dệt kim DI21322

Giá sản phẩm: 1,178,300 VNĐ

Áo len cardigan OM29710

Giá sản phẩm: 1,928,000 VNĐ

Áo khoác

Áo khoác SM20065

Giá sản phẩm: 2,795,800 VNĐ

Áo len DN14665

Giá sản phẩm: 1,151,000 VNĐ

Áo khoác SM19810

Giá sản phẩm: 5,257,000 VNĐ

Áo khoác SM19043

Giá sản phẩm: 2,233,000 VNĐ

Áo len RA111658

Giá sản phẩm: 1,392,500 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi nam DN14561

Giá sản phẩm: 1,429,000 VNĐ

Áo sơ mi SM19078

Giá sản phẩm: 799,000 VNĐ

Áo sơ mi SM18356

Giá sản phẩm: 733,900 VNĐ

Áo sơ mi SM19116

Giá sản phẩm: 815,800 VNĐ

Áo sơ mi nam DN14601

Giá sản phẩm: 904,000 VNĐ

Áo thun

Áo thun SM19085

Giá sản phẩm: 673,000 VNĐ

Áo thun DN14714

Giá sản phẩm: 1,051,000 VNĐ

Áo thun SM18491

Giá sản phẩm: 565,900 VNĐ

Áo thun DN14576

Giá sản phẩm: 988,000 VNĐ

Áo thun SM18632

Giá sản phẩm: 565,900 VNĐ

Áo vest

Áo vest DN13695

Giá sản phẩm: 2,747,000 VNĐ

Áo vest DN14659

Giá sản phẩm: 2,012,000 VNĐ

Áo vest DN13727

Giá sản phẩm: 2,642,000 VNĐ

Áo vest DN14623

Giá sản phẩm: 2,474,000 VNĐ

Áo vest DN14401

Giá sản phẩm: 2,285,000 VNĐ

Quần âu / Quần jean

Quần âu SM16445

Giá sản phẩm: 946,000 VNĐ

Quần âu DN14135

Giá sản phẩm: 1,366,000 VNĐ

Quần jean DN2235

Giá sản phẩm: 1,613,000 VNĐ

Quần short SM18307

Giá sản phẩm: 1,109,000 VNĐ

Quần jean short SM18484

Giá sản phẩm: 836,000 VNĐ

Giày

Giầy da SH38772

Giá sản phẩm: 2,117,000 VNĐ

Giầy da SH55412

Giá sản phẩm: 2,159,000 VNĐ

Giầy da DN14749

Giá sản phẩm: 3,041,000 VNĐ

Giầy da SH458

Giá sản phẩm: 1,802,000 VNĐ

Giầy da DN14730

Giá sản phẩm: 3,230,000 VNĐ