THỜI TRANG HÀN QUỐC
Shop 1: 17D Hàng Da, Hoàn Kiếm, Hà Nội
HOTLINE: 0986.09.25.25 - Email: havixinh@gmail.com

Váy tiệc HA38262

Giá sản phẩm: 4,028,000 VNĐ

Váy tiệc HA38117

Giá sản phẩm: 3,146,000 VNĐ

Váy tiệc HA38155

Giá sản phẩm: 2,705,000 VNĐ

Váy tiệc HA38367

Giá sản phẩm: 3,461,000 VNĐ

Váy tiệc HA38077

Giá sản phẩm: 3,440,000 VNĐ

Váy Liền Thân

Váy liền thân AK81265

Giá sản phẩm: 1,925,900 VNĐ

Jumpsuit DI19752

Giá sản phẩm: 1,976,300 VNĐ

Váy liền thân OJ189081

Giá sản phẩm: 1,694,900 VNĐ

Váy liền thân BR46535

Giá sản phẩm: 1,335,800 VNĐ

Váy liền thân RF1945

Giá sản phẩm: 1,650,800 VNĐ

Áo Vest

Áo vest BR46709

Giá sản phẩm: 1,965,800 VNĐ

Áo vest DI18755

Giá sản phẩm: 2,056,100 VNĐ

Áo vest OM26987

Giá sản phẩm: 1,718,000 VNĐ

Áo vest DI19821

Giá sản phẩm: 4,091,000 VNĐ

Áo vest DI19335

Giá sản phẩm: 1,657,100 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi OJ188602

Giá sản phẩm: 2,403,400 VNĐ

Áo sơ mi BR46642

Giá sản phẩm: 1,151,800 VNĐ

Áo sơ mi OF66962

Giá sản phẩm: 1,760,800 VNĐ

Áo sơ mi AK81725

Giá sản phẩm: 1,153,900 VNĐ

Áo sơ mi AK81174

Giá sản phẩm: 1,237,900 VNĐ

Áo thun / Áo kiểu

Áo thun MA800633

Giá sản phẩm: 1,723,000 VNĐ

Áo kiểu RF1955

Giá sản phẩm: 1,025,800 VNĐ

Áo kiểu OM27328

Giá sản phẩm: 1,072,000 VNĐ

Áo kiểu OM27024

Giá sản phẩm: 904,000 VNĐ

Áo thun AK81147

Giá sản phẩm: 670,900 VNĐ

Chân váy

Chân váy AK80649

Giá sản phẩm: 1,027,900 VNĐ

Chân váy OJ191133

Giá sản phẩm: 2,479,000 VNĐ

Chân váy AK80429

Giá sản phẩm: 1,237,900 VNĐ

Chân váy OM26501

Giá sản phẩm: 1,025,800 VNĐ

Chân váy OJ190971

Giá sản phẩm: 1,382,800 VNĐ

Quần âu / Quần Jean

Quần âu OJ187190

Giá sản phẩm: 1,496,200 VNĐ

Quần âu OF68311

Giá sản phẩm: 1,685,200 VNĐ

Quần jean short OF68742

Giá sản phẩm: 1,214,000 VNĐ

Quần jean BR46776

Giá sản phẩm: 1,251,800 VNĐ

Quần jean short BR46426

Giá sản phẩm: 1,041,800 VNĐ

Phụ kiện thời trang

Áo khoác

Áo khoác SM12181

Giá sản phẩm: 2,086,000 VNĐ

Áo khoác SM18035

Giá sản phẩm: 1,729,000 VNĐ

Áo khoác SM18056

Giá sản phẩm: 1,435,000 VNĐ

Áo khoác SM16699

Giá sản phẩm: 2,569,000 VNĐ

Áo khoác SM18272

Giá sản phẩm: 1,813,000 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi nam RS104612

Giá sản phẩm: 1,156,000 VNĐ

Áo sơ mi nam RS102372

Giá sản phẩm: 820,000 VNĐ

Áo sơ mi nam DN14601

Giá sản phẩm: 904,000 VNĐ

Áo sơ mi RA109712

Giá sản phẩm: 1,156,000 VNĐ

Áo sơ mi SM18407

Giá sản phẩm: 946,000 VNĐ

Áo thun

Áo thun SM18513

Giá sản phẩm: 652,000 VNĐ

Áo thun DN13988

Giá sản phẩm: 946,000 VNĐ

Áo thun SM18799

Giá sản phẩm: 700,300 VNĐ

Áo thun SM15942

Giá sản phẩm: 565,900 VNĐ

Áo thun SM18555

Giá sản phẩm: 607,900 VNĐ

Áo vest

Áo vest DN13928

Giá sản phẩm: 2,621,000 VNĐ

Áo vest DN14401

Giá sản phẩm: 2,285,000 VNĐ

Áo vest DN13693

Giá sản phẩm: 2,747,000 VNĐ

Áo vest DN13732

Giá sản phẩm: 2,705,000 VNĐ

Áo vest DN13849

Giá sản phẩm: 2,348,000 VNĐ

Quần âu / Quần jean

Quần short SM18544

Giá sản phẩm: 1,051,000 VNĐ

Quần short RA108618

Giá sản phẩm: 1,114,000 VNĐ

Quần jean SM18047

Giá sản phẩm: 1,382,000 VNĐ

Quần jean RS105204

Giá sản phẩm: 1,403,000 VNĐ

Quần jean RS105286

Giá sản phẩm: 1,319,000 VNĐ

Giày

Giầy da DN14729

Giá sản phẩm: 3,230,000 VNĐ

Giầy da SH58355

Giá sản phẩm: 3,293,000 VNĐ

Giầy da SH409

Giá sản phẩm: 1,739,000 VNĐ

Giầy da SH38282

Giá sản phẩm: 2,117,000 VNĐ

Giầy da DN14752

Giá sản phẩm: 3,041,000 VNĐ