THỜI TRANG HÀN QUỐC
Shop: 27 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT BÁN SỈ: 0986.09.25.25 - ĐT BÁN LẺ: 0944.619.000
Email: havixinh@gmail.com

Váy tiệc HA46349

Giá sản phẩm: 3,188,000 VNĐ

Váy tiệc HA46331

Giá sản phẩm: 3,146,000 VNĐ

Váy tiệc HA46171

Giá sản phẩm: 2,285,000 VNĐ

Váy tiệc HA46361

Giá sản phẩm: 2,516,000 VNĐ

Váy tiệc HA46369

Giá sản phẩm: 3,041,000 VNĐ

Váy Liền Thân

Váy liền thân OM31647

Giá sản phẩm: 2,264,000 VNĐ

Váy liền thân OS1121001

Giá sản phẩm: 1,802,000 VNĐ

\Váy liền thân OF70041

Giá sản phẩm: 3,713,000 VNĐ

Váy liền thân DI21862

Giá sản phẩm: 1,457,600 VNĐ

Váy liền thân DI20643

Giá sản phẩm: 4,210,700 VNĐ

Áo Vest

Áo vest OM28054

Giá sản phẩm: 2,306,000 VNĐ

Áo vest DI20947

Giá sản phẩm: 2,335,400 VNĐ

Áo vest OM30703

Giá sản phẩm: 2,306,000 VNĐ

Áo vest OM31361

Giá sản phẩm: 1,965,800 VNĐ

Áo vest OF74265

Giá sản phẩm: 3,902,000 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi OS1078967

Giá sản phẩm: 1,093,000 VNĐ

Áo sơ mi OM29602

Giá sản phẩm: 1,609,600 VNĐ

Áo kiểu DI21561

Giá sản phẩm: 2,075,800 VNĐ

Áo sơ mi OM30044

Giá sản phẩm: 1,282,000 VNĐ

Áo sơ mi OM30766

Giá sản phẩm: 1,382,800 VNĐ

Áo thun / Áo kiểu

Áo kiểu DI22049

Giá sản phẩm: 1,447,900 VNĐ

Áo kiểu OM31328

Giá sản phẩm: 1,235,800 VNĐ

Áo kiểu OM32433

Giá sản phẩm: 1,345,000 VNĐ

Áo kiểu OM33226

Giá sản phẩm: 1,282,000 VNĐ

Áo kiểu OM31239

Giá sản phẩm: 1,534,000 VNĐ

Chân váy

Chân váy DI19941

Giá sản phẩm: 1,317,700 VNĐ

Chân váy DI22057

Giá sản phẩm: 1,492,000 VNĐ

Chân váy OM31689

Giá sản phẩm: 1,235,800 VNĐ

Chân váy OM29915

Giá sản phẩm: 1,025,800 VNĐ

Chân váy OF75004

Giá sản phẩm: 1,382,800 VNĐ

Quần âu / Quần Jean

Quần âu DI23194

Giá sản phẩm: 1,324,000 VNĐ

Quần âu DI19255

Giá sản phẩm: 607,900 VNĐ

Quần jean OM31092

Giá sản phẩm: 1,936,400 VNĐ

Quần jean DI20555

Giá sản phẩm: 1,298,000 VNĐ

Quần jean OJ192737

Giá sản phẩm: 1,608,800 VNĐ

Áo Khoác / Áo Len

Áo khoác OM29952

Giá sản phẩm: 3,892,000 VNĐ

Áo khoác vest OM28775

Giá sản phẩm: 3,146,000 VNĐ

Áo khoác OM29628

Giá sản phẩm: 3,430,000 VNĐ

Áo khoác OM29123

Giá sản phẩm: 2,716,000 VNĐ

Áo khoác OJ198525

Giá sản phẩm: 11,599,000 VNĐ

Áo len OM33215

Giá sản phẩm: 1,335,800 VNĐ

Áo len OM33195

Giá sản phẩm: 1,466,000 VNĐ

Áo khoác len DI21557

Giá sản phẩm: 2,016,200 VNĐ

Áo len RF2253

Giá sản phẩm: 1,230,800 VNĐ

Áo len angora DI21209

Giá sản phẩm: 1,417,700 VNĐ

Áo khoác

Áo len RA110853

Giá sản phẩm: 917,900 VNĐ

Áo khoác SM19918

Giá sản phẩm: 2,548,000 VNĐ

Áo len DN14666

Giá sản phẩm: 1,151,000 VNĐ

Áo khoác SM19043

Giá sản phẩm: 2,233,000 VNĐ

Áo len DN14665

Giá sản phẩm: 1,151,000 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi nam DN14603

Giá sản phẩm: 988,000 VNĐ

Áo sơ mi nam RS104552

Giá sản phẩm: 715,000 VNĐ

Áo sơ mi SM18354

Giá sản phẩm: 904,000 VNĐ

Áo sơ mi nam DN14767

Giá sản phẩm: 1,009,000 VNĐ

Áo sơ mi SM18244

Giá sản phẩm: 904,000 VNĐ

Áo thun

Áo thun SM18521

Giá sản phẩm: 757,000 VNĐ

Áo thun DN14324

Giá sản phẩm: 967,000 VNĐ

Áo thun SM18249

Giá sản phẩm: 631,000 VNĐ

Áo thun SM18530

Giá sản phẩm: 565,900 VNĐ

Áo thun SM18410

Giá sản phẩm: 757,000 VNĐ

Áo vest

Áo vest DN13728

Giá sản phẩm: 2,642,000 VNĐ

Áo vest DN14644

Giá sản phẩm: 2,474,000 VNĐ

Áo vest DN14543

Giá sản phẩm: 1,928,000 VNĐ

Áo vest DN13773

Giá sản phẩm: 2,154,800 VNĐ

Áo vest DN13929

Giá sản phẩm: 2,621,000 VNĐ

Quần âu / Quần jean

Quần âu SM18536

Giá sản phẩm: 883,000 VNĐ

Quần short RA109136

Giá sản phẩm: 1,177,000 VNĐ

Quần jean RS105292

Giá sản phẩm: 1,403,000 VNĐ

Quần short SM18307

Giá sản phẩm: 1,109,000 VNĐ

Quần jean DN14586

Giá sản phẩm: 1,529,000 VNĐ

Giày

Giầy da SH68628

Giá sản phẩm: 4,469,000 VNĐ

Giầy da SH58355

Giá sản phẩm: 3,293,000 VNĐ

Giầy da DN14752

Giá sản phẩm: 3,041,000 VNĐ

Giầy da SH880

Giá sản phẩm: 1,907,000 VNĐ

Giầy da DN14760

Giá sản phẩm: 3,503,000 VNĐ