THỜI TRANG HÀN QUỐC
Shop: 27 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT BÁN SỈ: 0986.09.25.25 - ĐT BÁN LẺ: 0944.619.000
Email: havixinh@gmail.com

Váy tiệc HA46361

Giá sản phẩm: 2,516,000 VNĐ

Váy tiệc HA46319

Giá sản phẩm: 3,230,000 VNĐ

Váy tiệc HA46317

Giá sản phẩm: 2,558,000 VNĐ

Váy tiệc HA46249

Giá sản phẩm: 2,558,000 VNĐ

Váy tiệc HA46160

Giá sản phẩm: 2,432,000 VNĐ

Váy Liền Thân

Váy liền thân OM30301

Giá sản phẩm: 2,570,600 VNĐ

Váy liền thân OM32608

Giá sản phẩm: 2,138,000 VNĐ

Váy liền thân OM29885

Giá sản phẩm: 2,264,000 VNĐ

Váy liền thân OM31496

Giá sản phẩm: 1,676,000 VNĐ

Váy liền thân OF74778

Giá sản phẩm: 4,952,000 VNĐ

Áo Vest

Áo vest OM31273

Giá sản phẩm: 2,096,000 VNĐ

Áo vest DI22381

Giá sản phẩm: 4,170,800 VNĐ

Áo vest OM31039

Giá sản phẩm: 2,306,000 VNĐ

Áo vest OM31259

Giá sản phẩm: 2,474,000 VNĐ

Áo vest OM30746

Giá sản phẩm: 2,012,000 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi DI21558

Giá sản phẩm: 2,035,900 VNĐ

Áo sơ mi DI23140

Giá sản phẩm: 1,492,000 VNĐ

Áo sơ mi OM29955

Giá sản phẩm: 1,828,000 VNĐ

Áo sơ mi OM28956

Giá sản phẩm: 1,408,000 VNĐ

Áo sơ mi OM28938

Giá sản phẩm: 1,760,800 VNĐ

Áo thun / Áo kiểu

Áo kiểu OM31083

Giá sản phẩm: 1,366,000 VNĐ

Áo kiểu DI23148

Giá sản phẩm: 1,836,400 VNĐ

Áo kiểu OM29632

Giá sản phẩm: 1,156,000 VNĐ

Áo kiểu OM32127

Giá sản phẩm: 1,282,000 VNĐ

Áo kiểu OM29648

Giá sản phẩm: 988,000 VNĐ

Chân váy

Chân váy OM30819

Giá sản phẩm: 1,156,000 VNĐ

Chân váy OM30765

Giá sản phẩm: 1,072,000 VNĐ

Chân váy DI23134

Giá sản phẩm: 2,355,100 VNĐ

Chân váy OM29038

Giá sản phẩm: 1,408,000 VNĐ

Chân váy DI23009

Giá sản phẩm: 2,195,500 VNĐ

Quần âu / Quần Jean

Quần âu OM29873

Giá sản phẩm: 988,000 VNĐ

Quần short OM31876

Giá sản phẩm: 1,324,000 VNĐ

Quần jean DI21658

Giá sản phẩm: 1,298,000 VNĐ

Quần jean DI22927

Giá sản phẩm: 1,337,900 VNĐ

Quần jean OM29594

Giá sản phẩm: 1,172,000 VNĐ

Áo Khoác / Áo Len

Áo khoác RF2303

Giá sản phẩm: 4,475,800 VNĐ

Áo khoác OM29689

Giá sản phẩm: 21,280,000 VNĐ

Áo khoác vest DI21215

Giá sản phẩm: 2,335,400 VNĐ

Áo khoác OM29617

Giá sản phẩm: 2,464,000 VNĐ

Áo khoác OM29935

Giá sản phẩm: 3,346,000 VNĐ

Áo dệt kim DI21322

Giá sản phẩm: 1,178,300 VNĐ

Áo len cardigan OM29710

Giá sản phẩm: 1,928,000 VNĐ

Áo len OM29957

Giá sản phẩm: 1,592,000 VNĐ

Áo len OM30112

Giá sản phẩm: 1,214,000 VNĐ

Áo len RF2253

Giá sản phẩm: 1,230,800 VNĐ

Áo khoác

Áo khoác SM19887

Giá sản phẩm: 6,034,000 VNĐ

Áo khoác SM19976

Giá sản phẩm: 2,905,000 VNĐ

Áo khoác SM20110

Giá sản phẩm: 2,117,500 VNĐ

Áo khoác SM19609

Giá sản phẩm: 2,779,000 VNĐ

Áo khoác SM19920

Giá sản phẩm: 4,270,000 VNĐ

Áo sơ mi

Áo thun

Áo vest

Quần âu / Quần jean

Giày

Giày da SH68774

Giá sản phẩm: 3,356,000 VNĐ

Giày da SH68571

Giá sản phẩm: 2,558,000 VNĐ

Giày da SH68456

Giá sản phẩm: 3,293,000 VNĐ

Giày da SH63490

Giá sản phẩm: 3,125,000 VNĐ

Giày da SH68853

Giá sản phẩm: 3,356,000 VNĐ