THỜI TRANG HÀN QUỐC
Shop: 27 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT BÁN SỈ: 0986.09.25.25
Email: havixinh@gmail.com

Váy tiệc HA53663

Giá sản phẩm: 3,840,000 VNĐ

Váy tiệc HA53665

Giá sản phẩm: 3,520,000 VNĐ

Váy tiệc HA53645

Giá sản phẩm: 3,200,000 VNĐ

Váy tiệc HA53664

Giá sản phẩm: 4,860,000 VNĐ

Váy tiệc HA53689

Giá sản phẩm: 4,180,000 VNĐ

Váy Liền Thân

Váy liền thân May845406

Giá sản phẩm: 2,240,000 VNĐ

Váy liền thân May844294

Giá sản phẩm: 4,800,000 VNĐ

Váy liền thân DI27751

Giá sản phẩm: 3,804,000 VNĐ

Váy Liền Thân OM37329

Giá sản phẩm: 1,840,000 VNĐ

Váy Liền Thân OR1360725

Giá sản phẩm: 1,878,000 VNĐ

Áo Vest

Áo vest CO162995

Giá sản phẩm: 5,108,000 VNĐ

Áo vest CO162942

Giá sản phẩm: 4,820,000 VNĐ

Áo vest OR1364224

Giá sản phẩm: 1,868,000 VNĐ

Áo vest OR1376873

Giá sản phẩm: 1,805,600 VNĐ

Áo vest OR1377196

Giá sản phẩm: 1,796,000 VNĐ

Áo sơ mi

Áo sơ mi May849486

Giá sản phẩm: 1,314,000 VNĐ

Áo Sơ Mi OR1358661

Giá sản phẩm: 774,000 VNĐ

Áo Sơ Mi OR1364245

Giá sản phẩm: 1,290,000 VNĐ

Áo Sơ Mi OM37976

Giá sản phẩm: 1,170,000 VNĐ

Váy liền thân OR1374790

Giá sản phẩm: 1,242,000 VNĐ

Áo thun / Áo kiểu

Áo kiểu CO162710

Giá sản phẩm: 1,160,000 VNĐ

Áo kiểu MF159326

Giá sản phẩm: 1,006,000 VNĐ

Áo thun MF159014

Giá sản phẩm: 836,000 VNĐ

Áo kiểu OF84698

Giá sản phẩm: 880,000 VNĐ

Áo thun MF158938

Giá sản phẩm: 796,000 VNĐ

Chân váy

Chân Váy OR1349751

Giá sản phẩm: 1,400,000 VNĐ

Chân váy DI27746

Giá sản phẩm: 2,362,000 VNĐ

Chân váy DI19928

Giá sản phẩm: 1,580,000 VNĐ

Chân Zíp OR1348843

Giá sản phẩm: 968,000 VNĐ

Chân váy OM38232

Giá sản phẩm: 1,096,000 VNĐ

Quần âu / Quần Jean

Quần lửng OR1364233

Giá sản phẩm: 1,160,000 VNĐ

Quần giả váy MF158489

Giá sản phẩm: 1,256,000 VNĐ

Quần Jean OM37913

Giá sản phẩm: 1,496,000 VNĐ

Quần Jean OM37996

Giá sản phẩm: 1,340,000 VNĐ

Quần jean OR1344172

Giá sản phẩm: 1,080,000 VNĐ

Áo Khoác / Áo Len

Áo khoác MF159212

Giá sản phẩm: 1,896,000 VNĐ

Áo len DI28095

Giá sản phẩm: 500,000 VNĐ

Áo khoác CO162987

Giá sản phẩm: 4,120,000 VNĐ

Áo khoác CO154958

Giá sản phẩm: 6,028,000 VNĐ

Áo khoác CO165046

Giá sản phẩm: 7,252,000 VNĐ

Áo len May849681

Giá sản phẩm: 1,200,000 VNĐ

Áo len OR1377191

Giá sản phẩm: 955,600 VNĐ

Áo cardigan CO162161

Giá sản phẩm: 960,000 VNĐ

Áo len OM38583

Giá sản phẩm: 1,220,000 VNĐ

Áo cardigan MF158436

Giá sản phẩm: 1,196,000 VNĐ